diensten

Zorg voorop

Secure Nederland is ontstaan door persoonlijke ondervindingen en observatie na jarenlange ervaring in de zorg, met name in de huisartsen(spoed)zorg. Het gevoel van veiligheid was op vele momenten gering. Het kwam vaak aan op het zorgpersoneel om onveilige situaties zelf op te lossen. Dit ging ten koste van de kwaliteit van de zorg.  
Dit moest anders.

Diensten van secure nederland

Beveiliging Spoedzorg

Door de hoge werkdruk en lange wachttijden in de zorg kan agressie ontstaan. Om medewerkers van de zorg en de patiënten een veilig gevoel te geven, leveren wij beveiligers die daadwerkelijk opgeleid zijn voor de zorg.

Beveiliging Geestelijke Gezondheidzorg

Waar de mensheid bijzonders is, zijn ook hun ziektebeelden bijzonder. Onze beveiligers zijn kundig en opgeleid om met diverse ziektebeelden en bijbehorende, soms onvoorspelbare scenario's, om te gaan.

Beveiliging Evenementen

Een veilig evenement is gegarandeerd een geslaagd evenement. In samenwerking met Secure Nederland kunt u de beste veiligheidsmaatregelen treffen. Bij elk evenement horen specifieke veiligheidseisen. Door middel van gekwalificeerd personeel, kunt u de veiligheid van elk evenement, groot- of kleinschalig, waarborgen.

EHBO Personeel

Veiligheid is meer dan beveiligen; het leveren van de juiste medische zorg ondersteunt het gevoel en behoud van veiligheid. Secure Nederland levert EHBO'ers met een daadwerkelijke medische achtergrond en ruime ervaring in de zorg.